Historia OSP Dłużec.

 Historia naszej OSP.


Jednostka nasza OSP została zorganizowana w 1923 roku i liczyła wówczas osiemnastu druhów.
Od pierwszych chwil druhowie ci podjęli działania w kierunku znalezienia i pozyskania miejsca na swoją siedzibę. W ten sposób na prywatnym terenie wybudowali szopę, gdzie gromadzony był sprzęt przeciwpożarowy.
 Podczas wojny jednostka ta odegrała poważną rolę w niesieniu pomocy ludziom dotkniętym klęską pożarów. Prześladowanych przez okupanta, straż broniła i niosła niezbędną pomoc.
 W latach 50  tych na placu gromadzkim strażacy wybudowali barak z materiałów pozyskanych z rozbiórek starych bud i baraków.
W tym czasie miała miejsce elektryfikacja wsi Dłużec. Mieszkańcy wozili słupy i wkopywali je. Aktywnie włączyli się również w budowę dróg. W 1956 roku walne zebranie podjęło uchwałę w sprawie budowy remizy. Rozpoczęto akcję gromadzenia środków i niezbędnych materiałów budowlanych, we własnym zakresie. Trwało to dwa lata.
W 1958 roku wynikła potrzeba budowy szkoły podstawowej we wsi Dłużec. W tym momencie strażacy zdecydowali się wesprzeć powyższe zamierzenie, przekazując całość materiałów zgromadzonych na budowę remizy. Była to ogromna pomoc ze strony naszej jednostki. Dzieci uczyły się w bardzo trudnych warunkach  baraki, w których zimą często zamarzał atrament w kałamarzach. Warto tu podkreślić, że przewodniczącym komitetu budowy szkoły był sekretarz Zarządu OSP w Dłużcu druh  Stanisław Pasich. Budowę szkoły zakończono i oddano do użytku
31. 07. 1961 r.
Strażacy ciągle jednak myśleli o budowie własnej remizy. W latach 60 tych została ona rozpoczęta. Po jej zakończeniu nowy lokal został przeznaczony na potrzeby Gromadzkiej Rady Narodowej, a po jej likwidacji w budynku został usytuowany ośrodek zdrowia.
W latach 70  tych budowany był w czynie społecznym wodociąg tzw. prowizorka. I znów strażacy dali o sobie znać, niosąc pomoc przy budowie. Lata osiemdziesiąte to czas kiedy powstaje projekt budowy ośrodka zdrowia. Jednostka straży włącza się aktywnie w prace przy budowie, przeznacza wypracowane środki na wykonanie stanu zerowego budynku. Ponadto straż dopłaca do wykupu działki od prywatnego właściciela.
W 1986 roku budowa ośrodka zostaje ukończona.
Natomiast obecny budynek powstał z dobudowania nowej części i odremontowania starej.

 Niektóre zdarzenia z historii OSP

 

1923 r. Zostaje założona OSP liczy 30 członków.
1959 r. Z wygospodarowanych funduszy OSP zakupuje cegłę na budowę remizy. w tym samym roku OSP przekazuje tą cegłę na budowę szkoły. Remizę zbudowano z części baraku starej szkoły który znajdował się na placu OSP. Remizę budowano w latach 1962 do 1964.
1972 r. Straż otrzymuje samochód strażacki.
1973 r. Zostaje ufundowany i przekazany straży SZTANDAR uroczystość ta odbyła się 10.06.
1974 r.
Zostaje założona orkiestra dęta. Straż zakupuje niezbędne instrumenty.
1978 r. Zakupujemy stoliki krzesła itp: do remizy.
1982 r. Zradza się pomysł budowy ośrodka zdrowia. Niwelujemy teren w czynie wykonujemy ławy pod budowlę Inicjatywa ta jest symbolem naszej społecznej działalności i zaangażowania.
1983 r. Straż postanawia zakupić dwa autokary marki SAN H-100. Z autokarów korzystała straż orkiestra i młodzież szkolna. Jesienią tego roku rozpoczęliśmy budowę ogrodzenia wokół remizy.
1984 r.
26 czerwca nasza reprezentacja wzięła udział w zawodach sportowo - pożarniczych na szczeblu Miasta i Gminy. Zajęliśmy 2 miejsce. Reprezentacja
1985 r. W ramach czynu społecznego członkowie OSP wkopywali słupy dla ośrodka zdrowia w Dłużcu.

 Orkiestra dęta

 1. Gębala Bronisław
 2. Chat Ireneusz
 3. Molewko Zbigniew
 4. Ciuła Marian
 5. Opiłka Bogdan
 6. Nowak Kazimierz
 7. Ogonek Henryk
 8. Świerczek Feliks
 9. Gil Stanisław
 10. Mogiła Stanisław
 11. Nowak Adam
 1. Topolski Włodzimierz
 2. ?
 3. Straszak Zygmunt
 4. Karoń Władysław
 5. Gębala Jerzy
 6. Haberka Zbigniew
 7. Posełek Lucjan
 8. ?
 9. Haberka Stanisław
 10. Haberka Alfred
 11. ?

  Zdjęcia archiwalne